Zaměření školy

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami.

Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáka, vést jej k samostatnosti a komunikaci s prostředím a v co největší míře se podílet na jeho integraci do společnosti.

Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (kapitola 4) a těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami(kapitola 5).

Cíle školy

 • trvale uplatňovat odbornost, profesionalitu, zkušenosti a kreativitu pedagogů
 • stále vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí s možností učení a relaxace v upravených učebnách. Maximálně spolupracovat s Domovem Laguna Psáry, využívat prostory rehabilitace, tělocvičny, bazénu, textilní a keramické dílny při vyučování jednotlivých předmětů
 • maximálně se snažit o individuální přístup umožněný účastí dalšího pedagoga ve třídě
 • využívat pozitivní motivace
 • využívat formy alternativní komunikace a strukturovaného učení, snažit se o komunikaci také prostřednictvím výpočetní techniky
 • vést žáky k samostatnosti, cvičit schopnosti potřebné k soužití s lidmi a učit žáky orientaci v sociálním prostředí
 • vést žáky ke zvládání praktických činností a dovedností , hygieny, sebeobsluhy a základní péči o domácnost
 • postupným zvyšováním nároků vést žáky k vytrvalosti v pracovních činnostech
 • pracovat s počítačem, využívat spektrum výukových programů na úrovni všech ročníků
 • poskytovat logopedickou péči a zaměřit se na stálé rozvíjení slovní zásoby
 • uplatňovat prvky environmentální výchovy
 • využívat alternativních podpůrných programů (video-trénink, VOX, muzikoterapie, kanisterapie a další)
 • rozvíjet individuální schopnosti žáků v zájmových kroužcích (pohybové aktivity, plavání,textilní a keramická dílna )
 • pravidelně jedenkrát ročně týdenní pobyt ve škole v přírodě, uspořádání nejméně pěti výletů v průběhu školního roku
 • průběžně během školního roku návštěva muzeí, výstav, koncertů a divadelních představení
 • spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem a Centrem pro zrakově postižené
 • spolupráce s odborníky, rodiči a společné akce školy
 • pomoc při ev. uplatnění nebo dalším vzdělávání absolventů
PřílohaVelikost
zamereni_skoly.pdf511.4 KB
Přihlášení
Intranet

Nepamatuji si heslo

Kdo je online
Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.