Zaměření školy

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami.

Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáka, vést jej k samostatnosti a komunikaci s prostředím a v co největší míře se podílet na jeho integraci do společnosti.

Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (kapitola 4) a těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami(kapitola 5).

Charakteristika školy

Zřizovatelem Základní školy speciální Psáry je Středočeský kraj. Škola je umístěna v areálu č. II Domova Laguna Psáry na konci obce ve směru na Jílové u Prahy, v blízkosti autobusové zastávky linky č. 332 integrované dopravy ROPID.

K výuce škola využívá přízemní podlaží budovy č. 8. K dispozici jsou čtyři učebny, počítačová místnost, učebna pro vyučování hudební výchovy, logopedickou práci, relaxační místnost a cvičná kuchyňka. Dále škola může využívat prostory Domova Laguna - tělocvičnu, bazén, rehabilitaci, textilní a keramickou dílnu včetně venkovních prostor obou areálů Domova Laguna. Všechny tyto prostory jsou zrekonstruované nebo nově dostavěné v roce 2004.

Projekt Výzva č. 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

Přihlášení
Intranet

Nepamatuji si heslo

Kdo je online
Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.